EVENREDIGHEIDSRICHLIJN 

Erkenningscriteria Dermatologie

Dit document moet aan een evenredigheidsbeoordeling* onderworpen worden. Mededeling en...

15-12-2022
EvenredigheidWerkdocumenten
dermatologie

EUTHANASIE – Cijfers voor de jaren 2020-2021 – 10de  verslag aan de wetgevende Kamers

Het tweejaarlijks verslag van de Federale Controle- en...

08-12-2022
PublicatiesPersberichten
Persbericht Euthanasie

10de  verslag aan de wetgevende Kamers - Cijfers voor de jaren 2020-2021

Dit verslag heeft betrekking op de door de Commissie onderzochte registratiedocumenten van...

08-12-2022
PublicatiesJaarverslagen
Verslag euthanasie 2021-2021