A4: Advies uit te brengen over de verpleegkundige aspecten in de tekst “Beleidsplan betreffende de reorganisatie van ziekenhuishygiëne in de Belgische instellingen” van het federaal platform...

27-09-2005
PublicatiesAdviezen
verpleegkundige aspecten, tekst, ziekenhuishygiëne

brief van Minister Demotte (ref. RD/COHOP/BC/5146/202359) aan D. Désir, waarnemend voorzitter Multipartite m.b.t. forfaitarisering van de geneesmiddelen

26-10-2005
PublicatiesAdviezen
samenstelling, Forfaitarisering

Advies van de Multipartite-struktuur betreffende het ziekenhuisbeleid met betrekking tot de methodologie voor de controle van de MKG en de regels op basis waarvan de juistheid en de volledigheid...

16-11-2005
PublicatiesAdviezen
controle, MKG

A8: - Advies met betrekking tot de erkenningsprocedure waarbij beoefenaars van de verpleegkunde ertoe gemachtigd worden een bijzondere beroepstitel te dragen of zich op een bijzondere...

29-11-2005
PublicatiesAdviezen
erkenningsprocedure, gemachtigd, spoedgevallenzorg

A6: Advies voor bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde

20-12-2005
PublicatiesAdviezen
bijzondere beroepstitels, beoefenaars