Gezamenlijk advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde en de Technische Commissie voor Verpleegkunde betreffende de praktijkassistent

16-02-2023
PublicatiesAdviezen

Advies van de Raad van de Tandheelkunde met betrekking tot elektronisch patiëntendossier in het kader van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg...

15-02-2023
PublicatiesAdviezen
elektronisch patiëntendossier

Advies van de Raad van de Tandheelkunde met betreffende het "portfolio" in het kader van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

15-02-2023
PublicatiesAdviezen
portfolio

Initiatiefadvies van de Raad van de Tandheelkunde met betrekking tot het ministerieel besluit van 29 maart 2002 betreffende de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde,...

15-02-2023
PublicatiesAdviezen
erkenning