EUTHANASIE – Cijfers van 2022

Deze cijfers hebben betrekking op de door de Commissie onderzochte registratiedocumenten van patiënten die euthanasie ondergingen in de...

17-02-2023
PublicatiesPersberichten
Euthanasie Cijfers van 2022, euthanasie, Euthanasiecommissie, FCEE

Gezamenlijk advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde en de Technische Commissie voor Verpleegkunde betreffende de praktijkassistent

16-02-2023
PublicatiesAdviezen