FRZV/VHT/002 - Advies van de FRZV - cumul arts-diensthoofd, functie voor intensieve zorg, functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" en MUG (en bijlagen)

19-01-2023
PublicatiesAdviezen
arts-diensthoofd, functie voor intensieve zorg, functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg, MUG

Dit ontwerpadvies is gebaseerd op het advies van juni 2017, het advies van diverse werkgroepen binnen onze beroepsgroep en ervaringen uit het buitenland. De gemengde werkgroep werkte intens aan de...

16-01-2023
PublicatiesAdviezen
niveau 2

De Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen, is ondermeer bevoegd voor het adviseren van de Minister van Volksgezondheid betreffende het vaststellen van criteria voor de erkenning van...

16-01-2023
EvenredigheidWerkdocumenten
niveau 2

Avis CTAI 2023.02: Liste d’actes de l’Aide-infirmier et Conditions d’exercice

Advies TCV 2023.02: Lijst van de handelingen van de Basisverpleegkundige en de voorwaarden van uitvoering

12-01-2023
Avis