Informatie

De Planningscommissie Medisch Aanbod van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gaf de opdracht aan IM Associates om hierover een nationale studie op te stellen en uit te voeren. Primair doel van deze studie is het ontwikkelen van een verbeterde methode voor het bepalen van een voltijds equivalent ‘VTE’) in het kader van de planning van het medisch aanbod van artsen. Met andere woorden: Hoeveel uren werkt een voltijds werkende (huis)arts en hoe worden die uren gespendeerd?
Een vragenlijst werd opgesteld, waarin bij de verschillende artsen gepolst werd naar elementen om een juiste inschatting te kunnen maken van een VTE.
De artsen die het onderwerp uitmaakten van dit onderzoek zijn de volgende: de huisartsen, de anesthesisten, de gastro-enterologen en de orthopedisch chirurgen.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStudies
Beroep: 
AnesthesistGastro-enteroloogGezondheidszorgberoepHuisartsOrthopedisch chirurg
Thematiek: 
Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, Artsen, Huisartsen, gastro-enterologen, orthopedisch chirurgen, anesthesisten, werktijd, werkbelasting, VTE, taakverdeling