Informatie

Deze basisscenario’s werden ontwikkeld om de balans tussen het aantal verpleegkundigen en de zorgnoden van de bevolking te onderzoeken voor de periode 2021-2046. Als uitgangspunt voor deze toekomstprojecties werden de historisch geobserveerde trends, zoals beschreven in het PlanKad-rapport “Verpleegkundigen op de arbeidsmarkt 2019-2021”, gehanteerd.

Een planningsmodel wordt gebruikt ter beoordeling van het toekomstig aanbod aan verpleegkundigen ten opzichte van de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking. Het aanbod aan verpleegkundigen houdt rekening met het aantal actieve verpleegkundigen, de “instroom” (nieuw gediplomeerden in België, of verpleegkundigen opgeleid in het buitenland) en de “uitstroom” (overlijdens, pensionering).  De zorgconsumptie is gebaseerd op het aantal individuen, op de structuur van de bevolking (leeftijdscategorie en geslacht) en op de gegevens van de Ziekteverzekering.

De basisscenario’s geven een beeld van hoe de toekomst van het medisch aanbod voor verpleegkundigen er “kan” uitzien “bij onveranderde omstandigheden en onder ongewijzigd beleid”.

5 basisscenario’s werden ontwikkeld:

  • 1 algemeen scenario dat een volledig beeld geeft van alle verpleegkundigen actiefi n de gezondheidszorg volgens professioneel statuut.
  • En 4 verschillende scenario’s al naargelang de gezondheidszorgsector waarin verpleegkundigen actief zijn: ziekenhuis, rust -en verzorgingstehuis, thuisverpleging en maatschappij & gezondheid.

In een synthesetabel worden de resultaten van alle basisscenario’s met elkaar vergeleken.

De basisscenario's werden uitgewerkt onder toezicht van de werkgroep Verpleegkundigen van de Planningscommissie – medisch aanbod.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistiekenPublicatiesStudies
Beroep: 
GezondheidszorgberoepVerpleegkundige
Thematiek: 
Planning
Trefwoorden: 
HWF, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, planning, model, zorgconsumptie