Informatie

Oproep voor reacties gesloten

 

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Hierbij wordt u geïnformeerd over een ontwerp van Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 16/08/2023 op dit e-mail adres: nurseinfo-noreply@health.fgov.be  

Meer info over de evenredigheidsrichtlijn : hier 

 

 

Extra informatie

Documenttype: 
EvenredigheidTekstdocument
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, verpleegkunde