Informatie

EVENREDIGHEID

U wordt hierbij op de hoogte gebracht van de actualisatie van de erkenningscriteria in de inwendige geneeskunde en aanverwante disciplines.

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 11/06/2024 op dit e-mail adres: cs-hr@health.fgov.be

Meer info over de evenredigheidsrichtlijn

 

Er zijn 10 adviezen in de ZIP: 

  • Algemene inwendige geneeskunde
  • Cardiologie
  • Endocrinologie
  • Gastro-entérologie
  • Geriatrie
  • Hematologie
  • Nefrologie
  • Medische Oncologie
  • Pneumologie
  • Reumatologie

Extra informatie