In het kader van de modernisering van de wet op de patiëntenrechten, die in 2022 twintig jaar bestond, hebben verschillende colloquia, debatten en parlementaire discussies geleid tot het...

20-04-2023
PublicatiesAdviezen

Advies van de Commissie rechten van de patiënt mbt de toegang door de wilsonbekwame meerderjarige of minderjarige patiënt tot zijn gedeelde gezondheidsgegevens op het systeem voor het delen van de...

05-10-2022
PublicatiesAdviezen

De Federale Commissie “Rechten van de Patiënt” werd op 26 november 2021 door de heer Pedro Facon, Coronacommissaris, gevraagd advies te geven over de opportuniteit, haalbaarheid, voor- en nadelen...

20-12-2021
PublicatiesAdviezen