FRPB-TCPB/2022/ADVIES-2022-04/Advies betreffende het beroep van diëtist-nutritionist

26-07-2022
PublicatiesAdviezen

Gezamenlijke advies van de Federaal Raad voor de Paramedische beroepen en de Technische Commissie voor de Paramedische beroepen

Advies met betrekking tot de aanpassing van de wetgeving...

12-04-2022
PublicatiesAdviezen

FRPB-TCPB/2021/ADVIES-2021-03/ Advies betreffende de invoering van het praktijkregister zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg...

08-09-2021
PublicatiesAdviezen

FRPB/2021/ADVIES-2021-01/ Advies betreffende de herziening van het Koninklijk Besluit van 20 oktober 1994 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep...

12-07-2021
PublicatiesAdviezen

Advies betreffende de opleiding van Orthopedisch Technoloog die een vierde jaar naschoolse professionele stage opzet.

Gezamenlijke advies van de Federal Raad voor de Paramedische Beroepen...

11-03-2021
PublicatiesAdviezen
erkenningscriteria

Gezamenlijke advies van de Federaal Raad voor de Paramedische beroepen en de Technische Commissie voor de Paramedische beroepen

28-10-2020
PublicatiesAdviezen