Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie (publicatie 15-09-1999)

15-09-1999
WerkingWetgeving
besluit, gériatrie, benoeming

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie (publicatie 15-09-1999)

15-09-1999
WerkingWetgeving
besluit, benoeming, gériatrie

Advies betreffende het ontwerp tot wijziging van het KB van 18 januari 1994 'houdende de lijst van bijzondere beroepstitles en bijzondere beroepsbekwamingen voor de beoefenaars van de...

15-02-2000
PublicatiesAdviezen
wijziging, KB, beroepstitel