Dit advies betreft de adviesaanvraag d.d. 2 mei 2023 inzake de verpleegkundig specialist met bijkomende facultatieve vragen over het versterken van de scope of practice van verpleegkundigen en...

08-06-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raad van artsen, de verpleegkundig specialist

Dit is een eerste reactie van de Hoge Raad van artsen  over ‘diepe sedatie’ artt. 15-16 Wet Kwaliteitsvolle
praktijkvoering. 

08-06-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raad van artsen, diepe sedatie.

Dit advies betreft de truncus Communis van de niveau 2 beroepstitels Viscerale, Vasculaire,
Thoracale en Hartheelkunde. 

08-06-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raad van Artsen truncus communis niveau2 heelkunde

Na een lange voorbereiding en overleg, bracht de Hoge Raad Artsen een positief advies uit inzake erkenningscriteria voor vier nieuwe niveau 2 2 titels: viscerale heelkunde,...

08-06-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raad van artsen, erkenningscritaria niveau2 heelkunde

 

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Hierbij wordt u geïnformeerd over een ontwerp van koninklijk besluit bepalende de lijst van de verpleegkundige technische verstrekkingen...

05-06-2023
Evenredigheid

In het kader van de context van tekorten aan verpleegkundigen en getuigenissen over hoe verpleegkundigen hun sector of zelfs hun algehele beroep verlaten, ging de Cel Planning op zoek naar...

25-05-2023
PublicatiesStatistieken
HWF, verpleegkundigen, mobiliteit, instroom, uitstroom, workforce

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Hierbij wordt u geïnformeerd over een ontwerpadvies van de Federale Raad voor de paramedische beroepen en de Technische Commissie voor de paramedische beroepen over...

24-05-2023
Evenredigheid