Informatie

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Hierbij wordt u geïnformeerd over een advies van de Federale Raad voor de Kinesitherapie over de bijzondere beroepsbekwaamheid in de kinesitherapie bij oudere personen.

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 15/05/2023 op dit e-mail adres: cfk-frk@health.fgov.be

Meer info over de evenredigheidsrichtlijn : https://www.health.belgium.be/nl/evenredigheidsrichtlijn

Extra informatie

Documenttype: 
EvenredigheidWerkdocumenten
Beroep: 
Kinesitherapeut
Thematiek: 
Erkenningscriteria, Uitoefening, kinesitherapie
Trefwoorden: 
oudere personen zorg