Informatie

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Hierbij wordt u geïnformeerd over een gezamenlijk advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde en van de Technische Commissie voor Verpleegkunde betreffende de uitvoering van de zorg-/leerladder in de verpleegkunde - Basisverpleegkundige - en zijn bijlagen:

Beroeps- en competentieprofiel van de basisverpleegkundige

Lijst van de handelingen van de Basisverpleegkundige en de voorwaarden van uitvoering

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 17/02/2023 op dit e-mail adres: nurseinfo-noreply@health.fgov.be

 

Meer info over de evenredigheidsrichtlijn : https://www.health.belgium.be/nl/evenredigheidsrichtlijn

 

Extra informatie