Informatie

 

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Hierbij wordt u geïnformeerd over een ontwerp van koninklijk besluit bepalende de lijst van de verpleegkundige technische verstrekkingen betreffende de basisverpleegkundige, alsmede hun uitoefeningsvoorwaarden

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

de reactiemogelijkheid is gesloten

Meer info over de evenredigheidsrichtlijn : hier 

Extra informatie

Documenttype: 
Evenredigheid
Beroep: 
Verpleegkundige
Thematiek: 
Beroepsuitoefening