Informatie

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Mededeling en mogelijkheid tot reactie op dit advies tot en met 27/09/2022 op dit e-mail adres.

De Federale Raad voor Vroedvrouwen brengt u op de hoogte van de voorbereiding van een advies over de vaccinatie van zuigelingen door vroedvrouwen en vraagt uw reactie. In deze mededeling worden de richtsnoeren uiteengezet voor de geplande hervorming om verloskundigen die na 2018 afstuderen, toe te staan gezonde kinderen tot de leeftijd van twee jaar te vaccineren. Meer info op :https://www.health.belgium.be/nl/evenredigheidsrichtlijn 

Extra informatie