Informatie

Een advies om een nieuw beroep met de beroepstitel 'gespecialiseerd voetverzorger' toe te voegen aan de lijst van de paramedische beroepen en houdende minimale kwalificatievereisten om het beroep te mogen uitoefenen. Er worden ook lijsten van technische prestaties en lijsten van handelingen  voorgesteld waarmee de 'gespecialiseerd voetverzorger' kan worden belast door een arts.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
ArtsGespecialiseerd voetverzorgerParamedische beroepenPodoloog
Thematiek: 
Beroepsuitoefening
Trefwoorden: 
Gespecialiseerd voetverzorger, technische prestaties, Toevertrouwde handelingen, kwalificatievereisten, verstrekkingen, beroepstitel