Informatie

Een advies tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1997 betreffende het beroep van bandagist, orthesist en prothesist naar aanleiding van het arrest 118576 van 23 april 2003 van de Raad van State en tot wijziging van de beschrijving van de technieken in het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen alsook in het voornoemd koninklijk besluit van 6 maart 1997. 

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
BandagistOrthesistProthesist
Thematiek: 
Beroepsuitoefening
Trefwoorden: 
Prothesiologie, Bandage, Orthese, Bandagisterie, Orthesiologie, Prothese