Informatie

Na een lange voorbereiding en overleg, bracht de Hoge Raad Artsen een positief advies uit inzake erkenningscriteria voor vier nieuwe niveau 2 2 titels: viscerale heelkunde, vasculaire heelkunde, thoracale heelkunde en cardiale heelkunde.

Het advies werd uitgebracht op 8 december 2022, 16 maart 2023 en 8 juni 2023 (eindadvies).

Extra informatie