Information

Exposé des motifis de l'avant-projet de loi modifiant la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, afin d’y insérer la réforme de l’art infirmier

 

Memoire van toelichitn van de voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de hervorming van de verpleegkunde hierin op te nemen

Informations supplémentaires

Type de document: 
Proportionnalité
Profession: 
Infirmier
Thématique: 
Exercice de la profession